sreda, 01. maj 2019

Book Blitz: FLUFFY by JULIA KENT


Title (Naslov): Fluffy
Author (Avtor): Julia Kent
Genre (kategorija): Romantic Comedy (romantična komedija), Contemporary Romance (sodobna romantika)
Publication date (datum izida): April 30 2019 (30. april 2019)


SYNOPSYS (OPIS)


An all-new STANDALONE from New York Times bestselling author Julia Kent

It all started with the wrong Help Wanted ad. Of course it did.
I’m a professional fluffer. It’s NOT what you think. I stage homes for a living. Real estate agents love me, and my work stands on its own merits.
Sigh. Get your mind out of the gutter. Go ahead. Laugh. I’ll wait.
See? That’s the problem. My career has used the term “fluffer” for decades. I didn’t even know there was a more… lascivious definition of the term.
Until it was too late.
The ad for a “professional fluffer” on Craigslist seemed like divine intervention. My last unemployment check was in the bank. I was desperate. Rent was due. The ad said cash paid at the end of the day.
The perfect job!
Staging homes means showing your best angle. The same principle applies in making a certain kind of movie. Turns out a “fluffer” doesn’t arrange decorative pillows on a couch.
They arrange other soft, round-ish objects.
The job isn’t hard. Er, I mean, it is — it’s about being hard. Or, well… helping other people to be hard.
Oh, man…
And that’s the other problem. A man. No, not one of the stars on the movie set. Will Lotham – my high school crush. The owner of the house where we’re filming. Illegally. In a vacation rental.
By the time the cops show up, what I thought was just a great house staging gig turned into a nightmare involving pictures of me with an undressed naked star, Will rescuing me from an arrest, and a humiliating lesson in my own naivete.
My job turned out to be so much harder than I expected. But you know what’s easier than I ever imagined?
Having all my dreams come true.


Nova samostojna zgodba najbolj prodajane pisateljice Julie Kent.

Vse se je začelo z napačno oddajo oglasa, da potrebujejo pomoč. Seveda se je.
Sem profesionalni fluffer. Ni tisto kar mislite. Preživljam domove.
Nepremičninski agenti me obožujejo in moje delo slovi na lastnih zaslugah.
Vzdihni. Preusmeri misli stran od vulgarnosti. Pojdi naprej. Smej se. Bom počakala.
Vidiš? To je problem. Moja kariera uporablja besedo "fluffer" že desetletja. Nisem niti vedela, da je tu veliko več...da obstaja pohotna definicija tega izraza.
Dokler ni bilo prepozno.
Oddaja oglasa za "profesionalnega flufferja" se je zdelo kot božja intervencija. Moj zadnji pregled brezposelnosti je bil v banki. Bila sem obupana. Dolgovala sem najemnino. V oglasu je pisalo, da je gotovina ob koncu dneva izplačana.
Super služba!
Uprizoritev doma pomeni, da se prikažeš v najboljši luči.  Enako načelo velja pri izdelavi filma. Izkazalo se je, da "fluffer" ne ureja dekorativnih blazin na kavču.
Oni urejajo druge stvari, okroglaste objekte.
Služba ni težka. E, Mislim, da je - je o tem, kako ga pripraviš trdega. Pravzaprav...pomagaš drugim ljudem, da postanejo trdi.
O moški...
In tu je drugi problem. Moški. Ne ni eden izmed zvezd v filmu. Will Lotham - moja srednješolska ljubezen. Lastnik hiše kjer snemamo. Nezakonito. V najemu za počitnice.
Ko takrat, ko se pojavi policija, za kar sem mislila, da je samo odlični hišni nastop, ki se je spremenil v nočno moro, ki vključuje sliko mene z nago filmsko zvezdo. Will me je rešil zapora in ponižujoče lekcije v moji lastni naivnosti.
Izkazalo se je, da je moja služba veliko težja, kot sem pričakovala. Ampak veste kaj je lažje kot sem si vedno predstavljala?
Da se uresničijo vse moje sanje.

PURCHASE LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE TUKAJ):

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads) 


EXCERPT (ODLOMEK)

“Do you use the proper terms for everything, Mallory?” He makes an inarticulate sound as I peel the gauze off the cut, wiping gently. “You call your pretty place a vulva, right? And you use the word vagina.”
“’Pretty place’?”
He shrugs.
“And yes, I do. Vulva and vagina. And then there’s the clitoris,” I say primly.
“What’s that?”
“What’s what?”
“A clitoris. Never heard of it.”
I freeze and look down at him. Bright eyes meet mine. Is he serious?
“The clitoris is a nerve cluster above the opening to the vagina,” I begin, taking a breath to continue my impromptu human sexuality lecture, because when a man tells you they don’t know what a clitoris is, you educate them immediately.
For the sisterhood. All the women Will is going to sleep with from here on out will thank me later.
He starts to laugh. I’m so tempted to pour the small bottle of isopropyl alcohol directly on his wound, but I’m a kind, compassionate woman, so instead I dab it on with a swab.
“OW!” he bellows.
“Sorry.”
“You’re not sorry at all.”
“I’m sorry for your sex partners that you have no idea what a clitoris is, Will.”
“I know what it is. And my tongue knows how to find one. Blindfolded.”
“Why would you blindfold your tongue?”

AUTHOR (AVTOR)


New York Times and USA Today Bestselling Author JULIA KENT writes romantic comedy with an edge. From billionaires to BBWs to new adult rock stars, Julia finds a sensual, goofy joy in every contemporary romance she writes. Unlike Shannon from Shopping for a Billionaire, she did not meet her husband after dropping her phone in a men's room toilet (and he isn't a billionaire). She lives in New England with her husband and three sons in a household where the toilet seat is never, ever, down.

Najbolj prodajana pisateljica JULIA KENT piše romantične komedije z ostrino. Od milijarderjev do BBWs do NA rock zvezdnikov. Julia najde čutno, bedasto radost v vsaki sodobni romanci, ki jo napiše. V nasprotju s Shannon iz Shopping for a Billionaire, ona ni spoznala svojega moža, ko je izgubila telefon v moškem stranišču (in on ni milijarder). Prebiva v Novi Angliji s svojim možem in tremi sinovi v gospodinjstvu kjer straniščna deska ni nikoli navzdol.


Connect with Julia (Julio lahko spremljate na družbenih omrežjih): 
WEBSITE      FACEBOOK      TWITTER      NEWSLETTER
INSTAGRAM      BOOKBUB      GOODREADS      AMAZON


Can't wait to read it!
Enjoy reading, Knjigoljubka Maja

Ni komentarjev:

Objava komentarja