sreda, 27. februar 2019

HIŠA V ULICI MANGO

Originalen naslov: The House on Mango Street
Avtor: Sandra Cisneros
Prevod: Hiša na ulici Mango
Založba: Modrijan Založba 2018 (117 strani, mehka vezava z zavihki)
Prevedla: Majda Kraighler
Ocena: 4 ★★★★
Kategorija: klasika (classics), mladinski roman (young adult)
Glavni liki: Esperanza
Kraj dogajanja: ulica Mango, Chicago


Nagrade:
- American Book Award (1985)
- George C. Stone Centerfor Children's Books Recognition of Merit Award (1994)


OPIS


Hišo v ulici Mango bi lahko poimenovali kultna knjiga: od prve izdaje leta 1984 so prodali več kot šest milijonov izvodov. Avtorici je prinesla izjemno priljubljenost v Mehiki in ZDA ter vrsto nagrad, v ZDA je obvezno branje na vseh stopnjah izobraževanja od osnovne šole do univerze, doživela je odrsko adaptacijo, prevedena je v več jezikov...
S tem romanom o odraščanju dekleta mehiškega rodu v ZDA se je Sandra Cisneros vzpostavila kot ključna figura v čikanski književnosti.MNENJE IN VTISI


Hiša v ulici Mango je name pustila poseben pečat. Rada prebiram zgodovinske romane v katerih izvem nekaj novega o drugih kulturah. Rada namreč spoznavam različne kulture. Že dolgo je minilo odkar sem nazadnje prebrala kakšno tako knjigo in priznam, da mi je bilo kar prijetno malo pobegnit iz romantike. Zadnje čase namreč berem le te.Roman je sestavljen iz kratkih zgodb, ki se imenujejo vinjete. V njih je glavna oseba deklica Esperanza, dogajanje pa je postavljeno v mehiško četrt v Chicagu. Esperanza nam opisuje dogajanje v njeni ulici Mango in tako izvemo kako so v osemdesetih letih živeli Mehiški priseljenci v Ameriki. Živeli so v revščini in pomanjkanju. Njihova četrt je bila majhna, kar je razvidno iz tega, da je Esperanza spoznala navade prebivalcev. Ženske so ostajale doma, možje so hodili v službe. Bilo jim je dolgčas in so visele na oknih ter opazovale ulico. Tukaj se pokaže vpliv moških nad ženskami. Izvemo tudi, da so se poročale zelo mlade. Esperanza si tega ni želela. Bilo ji je hudo za vse te ženske, želela jim je boljše življenje in tudi sama upala, da ne bo končala kot ženska na oknu. Pisateljica je verjetno opisovala usodo žensk iz realnega življenja. Želela jim je pomagati in ker ni imela pravega vpliva, je njihovo zgodbo zapisala v knjigi in tako opozorila na njihov način življenja. Saj v uvodu knjiga pove, da vsebuje del resničnih dogajanj, vendar je roman fikcija. Možno je, da je v Esperanzi prisotna sama.

Drugi problem v življenju Esperanze je bil rasizem. Vemo, da so bili Američani v zgodovini rasistično usmerjeni, nekateri so še vedno. Ne samo do črncev, tudi do Latino Američanov. V ulici Mango, sta se prepletali dve kulturi in dva jezika. V nekaterih vinjetah je to zelo lepo razvidno. Predvsem v tisti, kjer bi si Esperanza rada spremenila ime, čeprav ji to ne bo spremenilo življenja. Sama sem mnenja, da se za vsakim imenom skriva neka posebna zgodba. Tako se tudi za Esperanzo skriva marsikaj.Esperanza se požvižga na pravila, hkrati pa nam napoveduje bodočo pisateljico. Spremljamo in spoznamo jo skozi njen razvoj v najstniških letih. Njen največji cilj je doseči samostojnost. Ubežati želi usodi "žensk na oknu", ne želi biti podrejena moškim. Večkrat omeni, da si želi boljše življenje. Hrepeni po svoji hiši. Vendar okolja ne more zapustiti zaradi žensk, ki bodo tam ostale. Spozna, da je njeno pravo mesto v domačem okolju v ulici Mango, čeprav tam doživlja revščino in neenakost. Kot pravi sama bo ulica Mango vedno živela v njej.

Pisateljica skače iz ene temo na drugo, vendar nobeni ne posveča posebne pozornosti. Najdemo pa veliko metafor in simbolov. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko drevesa z dvorišča primerja s sabo. Mene je  Esperanza spominjala na Cankarjevo Francko, ki je tekla za vozom. Obe sta živeli v pomanjkanju in upali na boljše življenje. Sicer vsaka v svojem okolju, v svoji zgodbi, ampak sem ju nekako povezala.Knjigo Hiša v ulici Mango priporočam za branje in bodite pozorni, da odkrijete vse simbole, ki jih skriva v sebi. Sama si bom najbolj zapomnila Esperanzino željo po boljšem življenju in usodo žensk.

AVTOR

SANDRA CISNEROS (1954) je ameriška pesnica, pisateljica in esejistka mehiškega rodu ter pripadnica gibanja Chicano Civil Rights Movement ter je ena izmed osrednjih osebnosti čikanske književnosti. Študirala je angleški jezik in kreativno pisanje, kar je kasneje tudi poučevala. Izdala je tri pesniške zbirke, dva romana in nekaj knjig kratke proze za odrasle in otroke, najbolj znana pa je doma in v svetu po Hiši v ulici Mango, s katero se je priljubila bralcem in zanjo dobila več nagrad.
Omejitve s katerimi se je soočala kot pripadnica svoje rase, spola in razreda, so poleg tega, da so zaznamovale vse njeno literarno delo, vodile tudi v povezovanje z latino pisatelji, pripravo antologije ter ustanovitev revije in dveh fundacij.

Sandri lahko sledite na spletu:

INSTAGRAM        FACEBOOK      GOODREADS        WEBSITE

 

Preberete kdaj kakšno knjigo, ki ni iz vašega žanra?
Lep pozdrav od Knjigoljubke Maje

nedelja, 24. februar 2019

Release Blitz: FINDING HOME by K.L. HUMPHREYS


Title (Naslov): FINDING HOME
Author (Avtor): K.L. Humphreys 
Genre (kategorija): New adult (novi odrasli), Romantic suspense (napeta romantika)
Release date (datum izida): February 21, 2019 (21. februar 2019)


“I will say that there is some sensitive subjects on this novel but the author really handled them beautifully. 5 stars #2OCCJD” - 2OCC Reviews 
"Rekla bi, da je v tem romanu nekaj občutljivih tem, ki jih je pisateljica lepo obdelala. 5 zvezdic" - 2OCC Reviews
“Wow! This book took me completely off guard!” - Cassie Ashford 
"Vau! Ta knjiga me je popolnoma prevzela!" - Cassie Ashford
“It was a roller coaster of emotions and also had draw dropping moments.” - Lauren (Goodreads) 
"To je bila poplava čustev in prav tako padajoči trenutki." - Lauren (Goodreads)SYNOPSYS (OPIS)

Trent
How do you go home when home is gone?
I’ve paid my dues for protecting someone I love.
In return my family, my life, and my freedom—all taken from me.
When a friend calls in a favor, I go from nothing…to having a job and a place to live.
A fresh start brings something more; a woman who brings out my protective instincts.
She's been hurt—it's written all over her.
There's one thing for sure, I want her.
And I vow that nothing will ever harm her again.

Michelle
I've hit rock bottom, and I've slowly climbed my way back up.
Now, I keep myself locked away. It's easier than letting people in and telling them about that night.
I live my life in the shadows because happiness is something that I can't have.
I keep my pain where it belongs, in the past. I keep my secrets buried deep down.
Now my past is colliding with my future, and I'm not sure how I'm going to survive.
But in the midst of the darkness is a shining light: Trent.
Sometimes you find home in the place you least expect it.


Trent
Kako greš domov, ko nimaš več doma?
Plačal sem svoje dolgove za zaščito nekoga, ki ga imam rad.
V zahvalo moji družini, mojemu življenju in moji svobodi-vse mi je bilo odvzeto.
Ko me pokliče prijatelj za uslugo, začnem iz nič...da dobim službo in prostor za življenje.
Sveži začetek prinese nekaj več: žensko, ki iz mene izvabi moje zaščitniške instinkte.
Bila je ranjena-to piše povsod na njej.
Za eno stvar sem prepričan, da jo želim.
Prisežem, da jo noben ne bo več prizadel.

Michelle
Dosegla sem dno in počasi prihajam nazaj.
Zdaj sem se zaprla vase. Veliko lažje je, kot spustiti ljudi k sebi in jim pripovedovati o tisti noči.
Svoje življenje živim v senci, ker sreča je nekaj kar ne morem imeti.
Svojo bolečino pustim tam kamor spada, v preteklosti. Svoje skrivnosti sem zakopala globoko v sebi.
Zdaj se moja preteklost prepleta s prihodnostjo in nisem prepričana kako bom preživela..
Ampak v sredini teme je svetleča luč: Trent.
Včasih najdeš dom kjer najmanj pričakuješ.

TEASERS (CITATI)
PURCHASE LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE TUKAJ):

Download your copy today!
Priskrbite si svojo kopijo že danes!

B&N 

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads) 


AUTHOR (AVTOR)


KL HUMPHREYS lives in Ireland with the love of her life and her baby girl. In a way, the world has him to thank for her debut novel, Deadly Hunt. After years of thinking about writing the story that had been dying to get out of her head, she finally confided in her other half. He gave her all the encouragement she needed to get the story out, he has been with her every step of the way.
KL loves music, especially pop, R'n'B and rap and if she's writing you will find it playing somewhere nearby. She also loves all romance novels but of course, Romantic Suspense is her go-to genre. When she isn't writing it...it's a good bet she is curled up somewhere reading it.

KL HUMPHREYS stanuje na Irskem z ljubeznijo svojega življenja in njuno hčerko. Na nek način se rada zahvali svetu za njen prvenec Deadly Hunt. Ko je leta razmišljala o pisanju zgodbe, ki je želela iz njene glave, je končno zaupala svoji drugi polovici. Dal ji je vso spodbudo, ki jo je potrebovala, da da zgodbo, ki jo je nosila v glavi povsod s seboj, ven iz sebe.
KL obožuje glasbo, posebej pop, R'n'B in rap. Ko piše, jo boste našli, da se igra nekje v bližini. Obožuje tudi vse romantične romane, ampak napeta romantika je njen žanr. Ko ne piše, zagotovo nekje bere.

Connect with author (pisateljico lahko spremljate na njenih družbenih omrežjih): 
WEBSITE      NEWSLETTER      FACEBOOK      TWITTER      AMAZON      GOODREADS      INSTAGRAM      BOOKBUB      FACEBOOK GROUP      STREET TEAM


Enjoy reading, Knjigoljubka Maja

sreda, 20. februar 2019

Excerpt Reveal: WHEN AUGUST ENDS by PENELOPE WARD

Title (Naslov): WHEN AUGUST ENDS
A Standalone Contemporary Romance Novel
(samostojen sodobni romantični roman)

Author (Avtor): New York Times, USA Today, and #1 Wall Street Journal Bestselling Author Penelope Ward
Genre (Kategorija): contemporary romance  (sodobna romantika)

Release date (Datum izida): 2/25/2019 (25.2.2019)


SYNOPSIS (OPIS)

What do you do when a sexy, older man moves into your family’s summer rental? 

Well, apparently, you make a fool of yourself—over and over. Things didn’t exactly get off on the right foot with Noah Cavallari. Our first encounter was embarrassing, to say the least. 

But despite that, I found myself waking up every day with a new-found energy. Nothing exciting ever happened on the lake—not until Noah moved into the small boathouse on our property. He’d booked it for the entire summer…and I was still trying to figure out why. 

When my mother became ill, I inherited the responsibility of making sure our guests were well taken care of. I should have been in college. Instead, I was living my best life…as a maid. 

Dark, handsome, and mysterious, everything about Noah screamed forbidden. 

I knew he was just passing through town for the summer. 

I knew he was probably too old for me. 

Yet, I was drawn to him. Not to mention, he tried to save my life when he mistakenly thought I was drowning. 

I wanted him and made no secret of it. 

His own attempts to warn me away soon gave way to late-night moonlight chats by the lake. We were slowly easing into a friendship that was gearing up to explode into something I might not recover from. 

Because he’s leaving at the end of the summer. 

And I have no idea what I’ll do when August ends.


Kaj bom naredila, ko se postaven starejši moški preseli v našo družinsko počitniško hišo?

Očitno se moram osmešiti, vedno znova. Stvari z Noahom Cavallarijem ne grejo vedno po planu. Najino prvo srečanje je bilo sramotno.

Kljub temu sem vsak dan vstala s polno energije. Nič vznemirljivega se ni dogajalo ob jezeru, dokler se Noah ni naselil v hiško na našem posestvu. Rezerviral jo je za celo poletje... jaz pa sem se trudila ugotoviti zakaj.

Ko je moja mama zbolela, sem prevzela vso odgovornost in poskrbela, da so bili naši gostje v odlični oskrbi. Lahko bi šla študirati. Namesto tega pa sem si izbrala drugačno življenje...kot sobarica.

Temen, čeden in skrivnosten. Vse na Noahu mi je govorilo, da je prepovedan.

Vedela sem, da bo v mestu samo čez poletje.

Vedela sem, da je prestar zame.

Ampak sem se zagledala vanj. Da ne pozabim omeniti, kako se je trudil me rešiti, ko je mislil, da se utapljam.

Želela sem si ga in tega nisem skrivala.

Njegovi poskusi, da me odvrne od sebe, so kmalu izzveneli in se spremenili v pozne nočne pogovore ob jezeru. Počasi sva postajala prijatelja, katero je eksplodiralo v nekaj od česar ne bom okrevala.

Zato, ker bo konec poletja odšel.

Nimam ideje kaj bom počela, ko bo konec avgusta.


EXCERPT (ODLOMEK)


Noah stood up and walked off the porch to put his cigar out on the cement. When he returned, he remained standing across from me. I was reminded of just how tall he was as he towered over me. A breeze blew his scent—a mix of cigar and cologne—in my direction. The same smell saturated the shirt I was wearing. I could’ve breathed it in all night. His nearness was doing things to my body I hadn’t ever felt. 
Noah looked around. “You mentioned some stuff around here needs to be repaired. What specifically?” 
I blew out a breath. Even thinking about it was exhausting. “So much. I’d have to make a list.” 
“Why don’t you do that? Make a list. I’m pretty good with my hands. I’ll see if there’s anything I can help with while I’m here.” 
He’d lost me at pretty good with my hands. My imagination was running wild. Shit. I imagined those hands doing a lot of things—mostly to me. 
“I can’t let you do that.” 
“You’d be stupid not to take me up on it. I came for a change of pace, but the truth is, too much quiet isn’t good. I like to keep busy.” 
Biting my bottom lip, I shook my head. “I don’t know…” 
“Make the list,” he insisted. 
Noah was right. It would be dumb not to take him up on his offer. It wasn’t like there was anyone else knocking down our door to help. 
I tilted my head. “What would be in it for you?” 
His expression turned dark. “People don’t always have to have ulterior motives.” 
Suddenly feeling bold, I said, “I thought maybe you would want me to go out with you in exchange.” 
Did you hear that? It was a record screeching. 
I admit, that was ballsy, but being around him brought out my flirtatious side. Maybe his cologne and cigar smoke were going to my head. 
“You’re joking, right?” 
Okay. I shouldn’t have asked. 
“Actually, I—” 
“I’m practically old enough to be your father.” 
Really? That’s how he saw me? I knew he was older than me…but he didn’t seem that old. No way. I’d pegged him as early thirties, though I truly had no idea how old he was. 
I shook my head. “No, you’re not. That’s a lie. An older brother, maybe. How old are you?” 
Instead of answering, he took two steps forward. “Let me make something clear.” 
“Okay…” 
“I was not insinuating anything by offering to help. And I will not be asking you out, propositioning you, or going anywhere near you, for that matter. We clear on that?” 
Okay, then. 
I swallowed. Disappointment washed over me as I cleared my throat. 
“Yes.” 
“Good.” He made his way toward the door, turning around one last time. 
“You’d better go. It was nice chatting. Get me the list tomorrow.” 
He disappeared into the house, leaving me on the porch to wallow in his lingering smell and feeling like a complete and utter idiot.


Download the FIRST TWO chapters here: 
Tukaj lahko preberete PRVA DVA poglavja:


PREORDER LINKS (POVEZAVA ZA PREDNAROČILO)ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads)

Sign up to be alerted when it goes life on Amazon here: http://bit.ly/2Eg5DFw
(Tukaj se vpišite in izveste prvi, kdaj bo knjiga izšla na Amazonu.)
**No Amazon e-book preorder. Will go live on/around release day.**
(**Na Amazonu eknjie ni v pred naročilu. Izšla bo okoli datuma izida.**)

AUTHOR (AVTOR)

Ward Pic

PENELOPE WARD is New York Times, USA Today, and #1 Wall Street Journal Bestselling author of contemporary romance. 
She grew up in Boston with five older brothers and spent most of her twenties as a television news anchor. Penelope resides in Rhode Island with her husband, son, and beautiful daughter with autism. 
With over one-point-five million books sold, she is a twenty-time New York Times bestseller and the author of over twenty novels. 

PENELOPE WARD je ena izmed najbolj prodajanih pisateljic po svetu. 
Odraščala je v Bostonu skupaj s petimi brati. Svoja dvajseta leta je preživela na televiziji kot gostiteljica novic. Penelope stanuje na Rhode Islandu z možem, sinom in čudovito deklico z avtizmom. 
Prodala je 1,5 milijonov knjig in dvajsetkrat postala najbolj prodajana pisateljica po New York Timesu. Izdala je več kot dvajset romanov.

fullsizeoutput_69


Find Penelope here (Penelope lahko najdete na družbenih omrežjih): 
FACEBOOK      FACEBOOK GROUP      TWITTER      INSTAGRAM (@penelopewardauthor)


It sounds very interesting. Sliši se zanimivo.
With love, Knjigoljubka Maja

ponedeljek, 18. februar 2019

IGRA SOVRAŠTVA
Originalen naslov: The Hating Game
Avtor: Sally Thorne
Prevod: Igra sovraštva
Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ 2017 (477 strani, mehka vezava)
Prevedla: Lenka Krajnc
Ocena: 5 ★★★★
Kategorija: romantika (romance)
Glavni liki: Lucy Hutton, Joshua Templeman


OPIS


NEMEZA: 
Nasprotnik ali tekmec, ki ga ne moreš preseči ali premagati
Nikogaršnja poguba
Jousha Templeman

Lucy Hutton in Jousha Templeman se sovražita.
Ne samo, da se ne marata. Sovražita se.
In brez najmanjše težave ali oklevanja jasno izražata svojo sovražno nastrojenost s celo vrsto obredno pasivno agresivnih dejanj, medtem ko v pisarni sedita drug nasproti drugega, kjer delata kot pomočnika direktorjev založbe. Lucy ne razume Joshuove mrakobnosti, zategnjenosti in zavzetosti za delo. 
Jousha pa je očitno zbegan ob Lucyjinem stilu oblačenja, njenem čudaštvu in večnem optimizmu.

Zdaj se borita za isto delovno mesto in njun boj se izjemno zaostri. Lucy noče popustiti, saj bi jo to utegnilo stati sanjsko službo... Hkrati napetost med Lucy in Joshuo doseže vrelišče in Lucy ugotovi, da morda ne sovraži Joshue. In morda tudi on ne sovraži nje.
Ali pa gre vendarle spet za neko novo igro...


MNENJE IN VTISI


Igra sovraštva je zabavna, seksi in čudovita romantična zgodba. Že rek pravi, da je od sovraštva do ljubezni samo en korak. Točno to se zgodi v knjigi. Glavna lika, Lucy in Jousha, se sovražita. Sta sodelavca, ki med sabo tekmujeta za napredovanje. Medtem ko si drug drugemu pod noge mečeta polena, se zaljubita. Kaj pa zdaj? Kaj se bo zgodilo z igro sovraštva?

V oba lika sem se z lahkoto vživela in uživala v njunih dogodivščinah. Avtorica je roman napisala zelo humorno in med branjem sem se na ves glas smejala. Upam,  da me ljudje okoli niso čudno gledali😊

Knjigo sem dobila od knjigarne Galarna, da podam svoje iskreno mnenje. O knjigi sem prebrala same pozitivne komentarje in jo res želela prebrati. Seveda mi ni žal. To je knjiga, ki jo bom zagotovo še kdaj prebrala in uživala v zgodbi kot prvič. Zelo jo priporočam za branje. Ne bo vam žal in ne boste je mogli dati iz rok. 

Knjigarni Galarna se od srca zahvaljujem za knjigo, saj so mi v lanskem letu  s knjigo popestrili bralne trenutke. Zaradi življenjske situacije, ki me je doletela sem prebrala bolj malo knjig. Samo dve pa sta bili tisti najboljši, ki sta se zasidrali v moje srce. Ena izmed njih je Igra sovraštva.


KNJIGO LAHKO KUPITE TUKAJ


Knjigarna Galarna


AVTOR

SALLY THORNE je najbolj prodajana pisateljica. Na vrh jo je pripeljala knjiga Igra sovraštva, ki je prvič izšla leta 2016. To je bila njena prva knjiga, ki se prodaja v 25 državah. Kmalu naj bi prišla tudi na filmsko platno. Izšla je že njena druga knjiga z naslovom 99 Percent Mine in že osvaja vrhove lestvic. Sally pa že veselo piše naslednjo knjigo.

Sally lahko sledite na spletu:

AMAZON        INSTAGRAM        FACEBOOK      GOODREADS        TWITTER        WEBSITE

 
Katera knjiga se je lansko leto vam zasidrala v srce?
Pojdimo brat! Knjigoljubka Maja

petek, 15. februar 2019

#CupidGoesPostal

Pozdravljeni bralci Knjigoljubke! Februar je pri meni v znamenju romantike. Ta mesec berem večinoma romantične zgodbe. Ampak danes ne bom govorila o romantiki. Čas je, da vam predstavim svoj Valentinov paket, ki sem ga odprla včeraj. Kar tri tedne je čakal v kotu. Priznam, da sem težko zdržala do včeraj, ampak sem.😊


Ponovno sem sodelovala v mednarodni knjižni izmenjavi na Litsyju. Tokrat v #CupidGoesPostal #ValentinesBookExchange. Tema je bila Valentinovo oz. romantika in pa knjige seveda. Sama sem 14 dni zasledovala svojo Valentinko, preden sem za njo izbrala darila. Upoštevala sem, da ne bere romanc in čeprav sem vedela, da se knjižni izbiri pusti presenetiti, sem vseeno izbrala knjige iz njene "To Be Read" liste.


Moj paket je prišel v čudoviti plastični škatli. Ko sem jo odprla sem zakričala od presenečenja. Vse je bilo tako lepo zloženo in zavito. Na vrhu so bile kartice, nalepke in knjižna kazala. Kartica s črko M je imela posebno sporočilo zame. Res čudovito. Kazalka z motivom kave je idealna zame, saj skoraj vedno med branjem pijem kavo. 😊


Vsaka knjiga je bila posebej zavita in je imela svoje sporočilo. To me je pozitivno presenetilo in razveselilo. Res lepa pozornost. Nekateri se zelo lepo potrudijo pri izmenjavah in darilih. Knjige so bile tri. 
Prva je bila fantazijska pravljica (retelling) Cinder pisateljice Marisse Meyer, katero sem si že zelo dolgo želela. Res sem jo želela in komaj čakam, da jo preberem. Potem pa sem bom odločila ali želim imeti tudi ostale iz zbirke The Lunar Chronicles
Druga knjiga je bila The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Roman pisateljice Taylor Jenkins Reid katerega sem si želela odkar sem prebrala recenzijo svoje najljubše blogerke Bibliovca. Tudi ta knjiga je iz mojega TBR seznama. 
Tretja knjiga pa je priporočilo moje "Kupidke". To je triler Unravelling Oliver pisateljice Liz Nugent. Knjige ne poznam, bo pa zanimiva za branje, saj me je opis na zadnji strani pritegnil. Vse tri naslovnice so čudovite. Odlično se bodo podale na moje police. Kaj pravite?


To pa še ni vse. Na koncu je bilo v škatli še nekaj. Čudoviti izdelki za knjižne ljubitelje. Knjižno kazalo v obliki sladoleda bo idealno za poletno branje. Najbolj sem se razveselila vrečke iz blaga, ki vsebuje naslove klasik. Na obeh straneh ima zapisane naslove najbolj branih klasik. Vseh še nisem prebrala, upam, da jih bom v prihodnosti. Res čudovita vrečka, ki jo bom z veseljem uporabljala za transport knjig iz knjižnice. Potem je bila v škatli peresnica z naslovi pozabljenih knjig oz. Banned Books Pencil Case. Zraven je imela kartonček, ki so jih včasih uporabljali v knjižnicah za izposojo knjig, ko še ni bilo elektronske verzije. Se še spomnite teh kartončkov? Na kartončku piše Out of Print New York in pa zapisana so poljubna imena in datumi. Res čudovita ideja. Na zadnji strani piše, da knjižnice in knjigarne zbirajo naslove knjig in jih zapisujejo na knjižne izdelke. Izkupiček od prodaje teh izdelkov gre za donacije. Več si lahko preberete na www.outofprintclothing.com
Naslednje darilo so bile mini barvice v pastelnih barvah na verižici.  Potem značka pisalnega stroja z napisom Just My Tipe. Labela iz naravnega materiala in krema za roke, ki ju bom z veseljem preizkusila.  Na koncu sta bili v škatli še beležka in še ena knjiga. Beležka ima na naslovnici sliko družine in zapis We're going on a bear hunt... We're going to catch a big one.  Knjiga pa je za mojo malo princesko in nosi naslov The Pig of Happiness. Zapisana je kot poezija in slike notri so pobarvanka. Res čudovito darilo, ki sem ga prejela iz Anglije. Glede nato kako me je razočaral Skrivnostni božiček decembra, ker vse udeleženke niso poslale darila, me je Secret Cupid zelo razveselil. Zagotovo se bom še udeležila mednarodnih knjižnih izmenjav, saj me vedno presenetijo in razveselijo. Se mi zdi, da so v tujini ljudje veliko bolj resni, ko se udeležijo česa takšnega, kot pri nas.

Na koncu pa vam razkrijem, kaj se je skrivalo v paketu, ki sem ga poslala v Nemčijo. Poglejte spodnjo fotografijo.😉
Knjige sem zavila v darilni papir s srčki in paketu dodala posvetilo. Upam, da je bil moji Valentinki všeč.


Tudi vi sodelujete v knjižnih izmenjavah?
Zaljubljeni pozdrav od Knjigoljubke Maje


četrtek, 14. februar 2019

Cover Reveal: THINGS WE NEVER SAID by SAMANTHA YOUNG

Title (Naslov): Things We Never Said (A Hart's Boardwalk Novel)
Author (Avtor): Samantha Young
Cover Design (Oblikovanje naslovnice): Hang Le

US Release Day (datum izida v ZDA): May 7th 2019 in ebook & paperback (7 maj 2019 kot eknjiga in mehka vezava)

This book can be read as a standalone.
Knjiga se lahko bere samostojno.BLURB (OPIS)

Local metalsmith and gift shop owner, Dahlia McGuire, likes her quiet life in Hartwell, Delaware. It’s the perfect place to hide from her family in Boston and the tragic events that led to their estrangement. However, when her father, the person she loves most in the world, needs her, Dahlia has no choice but to return to Boston to face her ghosts. One of those ghosts happens to be her ex-boyfriends best friend Michael Sullivan. The man she was never supposed to fall in love with. 

Michael Sullivan has never forgotten Dahlia McGuire. Some might say he’s never gotten over her. For years he lived with the anger of her desertion and now newly divorced  he’s finally ready to move on. That proves impossible when Dahlia returns to Boston and reawakens their explosive connection. Despite everything, Michael wants her back, but  Dahlia can’t seem to let go of the tangled emotions of the past. She flees home to Hartwell.
Determined to fight for their second chance, Michael follows Dahlia to Delaware, takes a job with the local police department, and does everything in his power to convince her they belong together. 

However when the unthinkable hits the quiet seaside town Michael finds himself trying to unravel more than the mystery of Dahlia’s McGuire’s broken heart. It’s time for truths left unsaid to finally be spoken or Michael and Dahlia might find themselves torn apart forever...Lokalna lastnica trgovine in kovino trgovine Dahlia McGuire ima rada svoje mirno življenje v Hartwellu v Delawaru. Kraj je idealen, da se skrije pred svojo družino iz Bostona in tragičnih dogodkov, ki vodijo do odtujenosti. Ko jo njen oče, oseba ki jo ima najraje na svetu, potrebuje, Dahlia nima izbire in se vrne v Boston, da se sooči s svojimi duhovi. Eden izmed teh duhov je najboljši prijatelj njenega bivšega fanta Michael Sullivan. Moški za katerega si ni mislila, da se bo zaljubila vanj.

Michael Sullivan ni nikoli pozabil Dahlie McGuire. Nekateri bi rekli, da nikoli ni prišel nad njo. Leta je živel v jezi zaradi njene odtujenosti in zdaj, ko je sveže ločen, je pripravljen, da gre naprej. To je nemogoče, ko se Dahlia vrne v Boston in prebudi njuno eksplozivno privlačnost.  Kljub vsemu si jo Michael želi nazaj, ampak Dahlia ne more zapustiti zapletenih čustev iz preteklosti. Zbeži nazaj v Hartwell. 
Odločen, da se bo boril za njuno drugo priložnost, ji Michael sledi v Delaware. Zaposli se na lokalni policijski postaji in naredi vse kar je v njegovi moči, da jo prepriča, da sta za skupaj.

Ko nemogoče stvari zadenejo mirno mesto, mora Michael reševati veliko več kot samo misterij Dahlijinega strtega srca. Čas je da se pove resnica, ki je bila zamolčana, ali pa bosta Michael in Dahlia za vedno ločena...PREORDERS LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE V PREDNAROČILU)


NOOK
iBooks
Kobo
Smashwords
Amazon

This title is being released by a different publisher in the UK. UK links will be available soon.
Knjiga bo izšla v Združenem Kraljestvu pri drugem založniku. Prednaročila bodo kmalu na voljo.

AUTHOR (AVTOR)

Follow SAMATHA YOUNG (Spremljate SAMANTHO YOUNG):
WEBSITE      FACEBOOK      SAM'S CLAN McBOOKISH            INSTAGRAM      

With love, Knjigoljubka Maja

sreda, 6. februar 2019

Cover Reveal: ROOMMATE DUET SERIES by KENNEDY FOX


BOOK 1 (1. KNJIGA)


Title (Naslov): Baby Mine (Hunter & Lennon, #1)
Rommate Duet Series
Author (Avtor): Kennedy Fox
Release Day (datum izida): April 23, (23. april)

SYNOPSIS (OPIS)

I saw her first. 
Blonde. Gorgeous. Feisty. 
I was smitten. 

But it didn’t matter because she chose him and he was my best friend and roommate. I’d never be able to compete with that, so I pushed her away instead. It was easy when she lived hours away, and I didn’t have to see her every day, but then she moved in with us. 
Now, I’m screwed. 

To her singing in the shower every morning, dancing in the kitchen while she makes coffee, and doing yoga in our living room, I can’t stop thinking about her in all the wrong ways. She’s not mine and never will be, but that doesn’t stop me from wanting to push her against a wall and claim her mouth. 

She’s constantly on me for making messes, bringing chicks home every weekend, and being a smartass when their PDA gets on my nerves. Considering neither of them know how I feel, it’s not fair for the way I act toward them. I should move out so I can get over her for good; however, the selfish part of me can’t let go. 

But then the unthinkable happens... 
When my best friend dies in a motorcycle accident, the two of us are left to grieve our loss together. 
Instead of pushing her away, I pull her closer. 

Just as we come to terms with our new reality, she finds out she’s pregnant with his baby. 
And I’m left to make the hardest decision of my life... 

*BABY MINE is an angsty, emotional, slow-burn romance wrapped up in a heartbreakingly delicious love story. It's book 1 in the Hunter & Lennon duet and must be read first.* 


Prvi sem jo videl.
Svetlolasa. Čudovita. Bojevita.
Bil sem zaljubljen.

To ni bilo pomembno, ker je izbrala mojega najboljšega prijatelja in sostanovalca. Nikoli ne bi mogel tekmovati z njim, zato sem jo odrinil stran. Veliko lažje je bilo, ker je živela nekaj ur stran in ni mi je bilo potrebno videti vsak dan, nato pa se je preselila k nama.
Ostal sem brez izhoda.

Vsako jutro med tuširanjem poje, pleše v kuhinji, medtem ko si pripravlja kavo in dela jogo v naši dnevni sobi. Ne morem nehati misliti na njo v vseh pogledih. Ni moja in nikoli ne bo, ampak to ne ustavi moje želje, da jo pritisnem ob steno in okusim njene ustnice.

Nenehno dela zmedo v meni, prijateljice vabi domov vsak vikend in pametna je, ko mi njun PDA stopi na živec. Nobeden od njiju ne ve kaj čutim, zato ni pošteno, da njima nasprotujem. Lahko bi se preselil in se odmaknil od nje za dobro vseh, ampak moja sebična stran tega noče.

Nato pa se zgodi nekaj nemogočega...
Moj najboljši prijatelj umre v prometni nesreči motorista, midva pa ostaneva sama in žalujeva za njim. 
Namesto, da bi jo odrinil stran, jo potegnem še bližje.

Ko se končno sprijazniva z najino realnostjo, ugotovi, da je noseča z njim.
Sprejeti moram najtežjo odločitev v mojem življenju...

*BABY MINE je vneta, čustvena, počasi razvijajoča romanca posvečena pretresljivo slastni ljubezenski zgodbi. Je prva knjiga o Hunter in Lennonu, ki se mora brati po vrstnem redu.*PREORDERS LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE V PREDNAROČILU)


Baby Mine

Amazon US
Amazon International
Apple Books
Kobo
B&N

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads) 

BOOK 2 (2. KNJIGA)


Title (Naslov): Baby Yours (Hunter & Lennon, #2)
Rommate Duet Series
Author (Avtor): Kennedy Fox
Release Day (datum izida): May 23, (23. maj)


Book 2 in the Hunter & Lennon Duet.
Synopsys coming soon!


Druga knjiga v duetu Hunter & Lennon.
Opis knjige pride kmalu! 


PREORDERS LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE V PREDNAROČILU)


Baby Yours

Apple Books
Kobo
B&N

Amazon Release alerts

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads) 


COVER DESIGN INFO (INFORMACIJE O NASLOVNICI)

Photographer (Fotograf): Perrywinkle Photography
Cover Designer (Oblikovanje naslovnice): Simply Defined Art

AUTHOR (AVTOR)

Brooke Cumberland & Lyra Parish are a duo of romance authors who teamed up to write under the USA Today Bestselling pseudonym, KENNEDY FOX. They share a love of You’ve Got Mail and The Holiday. When they aren’t bonding over romantic comedies, they like to brainstorm new book ideas. One day, they decided to collaborate and have some fun creating new characters that’ll make your lady bits tingle and your heart melt. If you enjoy romance stories with sexy, tattooed alpha males and smart, independent women, then a Kennedy Fox book is for you! 

Brooke Cumberland & Lyra Parish sta dve romantični pisateljici, ki uporabljata skupni psevdonim KENNEDY FOX. Obe obožujeta You've Got Mail (Čaka te pošta) in The Holiday (Počitnice). Ko ne gledala romantičnih komedij, ustvarjata nove ideje o knjigah. Nekega dne sta se odločili za sodelovanje in se zelo zabavali med ustvarjenjem novih likov, ki vas dame osvajajo in vaše srce stopijo. Če uživate v seksi romantičnih zgodbah, tetoviranih in pametnih alfa moških, neodvisnih žensk, potem so njune knjige prave za vas. 

Keep up with all their social media platforms for updates & info! (Spremljate ju lahko na družbenih omrežjih): 
WEBSITE      NEWSLETTER      FACEBOOK      TWITTER            INSTAGRAM      


Look how georgeous are these covers! Poglejte kako čudovite so te naslovnice!
Happy reading, Knjigoljubka Maja