nedelja, 24. februar 2019

Release Blitz: FINDING HOME by K.L. HUMPHREYS


Title (Naslov): FINDING HOME
Author (Avtor): K.L. Humphreys 
Genre (kategorija): New adult (novi odrasli), Romantic suspense (napeta romantika)
Release date (datum izida): February 21, 2019 (21. februar 2019)


“I will say that there is some sensitive subjects on this novel but the author really handled them beautifully. 5 stars #2OCCJD” - 2OCC Reviews 
"Rekla bi, da je v tem romanu nekaj občutljivih tem, ki jih je pisateljica lepo obdelala. 5 zvezdic" - 2OCC Reviews
“Wow! This book took me completely off guard!” - Cassie Ashford 
"Vau! Ta knjiga me je popolnoma prevzela!" - Cassie Ashford
“It was a roller coaster of emotions and also had draw dropping moments.” - Lauren (Goodreads) 
"To je bila poplava čustev in prav tako padajoči trenutki." - Lauren (Goodreads)SYNOPSYS (OPIS)

Trent
How do you go home when home is gone?
I’ve paid my dues for protecting someone I love.
In return my family, my life, and my freedom—all taken from me.
When a friend calls in a favor, I go from nothing…to having a job and a place to live.
A fresh start brings something more; a woman who brings out my protective instincts.
She's been hurt—it's written all over her.
There's one thing for sure, I want her.
And I vow that nothing will ever harm her again.

Michelle
I've hit rock bottom, and I've slowly climbed my way back up.
Now, I keep myself locked away. It's easier than letting people in and telling them about that night.
I live my life in the shadows because happiness is something that I can't have.
I keep my pain where it belongs, in the past. I keep my secrets buried deep down.
Now my past is colliding with my future, and I'm not sure how I'm going to survive.
But in the midst of the darkness is a shining light: Trent.
Sometimes you find home in the place you least expect it.


Trent
Kako greš domov, ko nimaš več doma?
Plačal sem svoje dolgove za zaščito nekoga, ki ga imam rad.
V zahvalo moji družini, mojemu življenju in moji svobodi-vse mi je bilo odvzeto.
Ko me pokliče prijatelj za uslugo, začnem iz nič...da dobim službo in prostor za življenje.
Sveži začetek prinese nekaj več: žensko, ki iz mene izvabi moje zaščitniške instinkte.
Bila je ranjena-to piše povsod na njej.
Za eno stvar sem prepričan, da jo želim.
Prisežem, da jo noben ne bo več prizadel.

Michelle
Dosegla sem dno in počasi prihajam nazaj.
Zdaj sem se zaprla vase. Veliko lažje je, kot spustiti ljudi k sebi in jim pripovedovati o tisti noči.
Svoje življenje živim v senci, ker sreča je nekaj kar ne morem imeti.
Svojo bolečino pustim tam kamor spada, v preteklosti. Svoje skrivnosti sem zakopala globoko v sebi.
Zdaj se moja preteklost prepleta s prihodnostjo in nisem prepričana kako bom preživela..
Ampak v sredini teme je svetleča luč: Trent.
Včasih najdeš dom kjer najmanj pričakuješ.

TEASERS (CITATI)
PURCHASE LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE TUKAJ):

Download your copy today!
Priskrbite si svojo kopijo že danes!

B&N 

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads) 


AUTHOR (AVTOR)


KL HUMPHREYS lives in Ireland with the love of her life and her baby girl. In a way, the world has him to thank for her debut novel, Deadly Hunt. After years of thinking about writing the story that had been dying to get out of her head, she finally confided in her other half. He gave her all the encouragement she needed to get the story out, he has been with her every step of the way.
KL loves music, especially pop, R'n'B and rap and if she's writing you will find it playing somewhere nearby. She also loves all romance novels but of course, Romantic Suspense is her go-to genre. When she isn't writing it...it's a good bet she is curled up somewhere reading it.

KL HUMPHREYS stanuje na Irskem z ljubeznijo svojega življenja in njuno hčerko. Na nek način se rada zahvali svetu za njen prvenec Deadly Hunt. Ko je leta razmišljala o pisanju zgodbe, ki je želela iz njene glave, je končno zaupala svoji drugi polovici. Dal ji je vso spodbudo, ki jo je potrebovala, da da zgodbo, ki jo je nosila v glavi povsod s seboj, ven iz sebe.
KL obožuje glasbo, posebej pop, R'n'B in rap. Ko piše, jo boste našli, da se igra nekje v bližini. Obožuje tudi vse romantične romane, ampak napeta romantika je njen žanr. Ko ne piše, zagotovo nekje bere.

Connect with author (pisateljico lahko spremljate na njenih družbenih omrežjih): 
WEBSITE      NEWSLETTER      FACEBOOK      TWITTER      AMAZON      GOODREADS      INSTAGRAM      BOOKBUB      FACEBOOK GROUP      STREET TEAM


Enjoy reading, Knjigoljubka Maja

Ni komentarjev:

Objava komentarja