sreda, 25. oktober 2017

Cover Reveal: THE RISKS WE TAKE by BARBARA C. DOYLE

Title (Naslov): The Risks We Take
Author (Avtor): Barbara C. Doyle
Genre (Kategorija): Romance (romantika)
Cover Designer (Oblikovalec naslovnice): Hart and Bailey Geign & Co

Release date (Datum izida): November 20th, 2017 (20. november 2017)


BLURB (OPIS)

We were the push and the pull of the ocean - a combination that couldn't decide it's ending factor. After twelve years, you'd think seeing each other would be welcome. But too much has changed since we parted.

Ian Wells, former childhood friend of Kasey Miller, is the same boy who moved just before hell broke loose. The same boy that Kasey nursed a crush on since they were five, and the same boy that never called once since the day he left twelve years ago.

But now he was there, living in the apartment next door like he could waltz back into her life. No amount of time could heal how much he missed as they grew up ... grew apart.

All he wanted was to get to know the girl he used to love spending every waking moment with, but all she wanted was to be left alone by the boy she blamed for all the pain.

He was an up-and-coming rock star, and she was an up-and-coming train wreck. Together, they'll have to figure out what risks are worth taking before losing it all.


Bila sva sila in pritisk oceana - kombinacija, ki ne more določiti konca. Ko sva se po dvanajstih letih ponovno srečala, sva mislila, da bova tega vesela. Vendar se je preveč vsega zgodilo, ko sva bila narazen.

Ian Wells nekdanji otroški prijatelj Kasey Miller, je še vedno isti fant, kot takrat, ko je odšel. Še vedno je fant v katerega se je Kasey zagledala, ko sta imela pet let in fant, ki je ni v dvanajstih letih, ko je odšel, poklical nikoli. 

Ampak zdaj je tukaj, živi v stanovanju nasproti in ponovno je prišel v njeno življenje. Koliko časa je potrebovala, da se je zacelila, kako ga je pogrešala, ko sta šli...njuni poti narazen.

Vse kar si on želi je, da bi ponovno spoznal dekle, s katero je rad preživljal čas. Vendar ona je želela pustiti fanta, ki ji je povzročil bolečino z odhodom, za sabo. 

On je bil obetaven rock zveznik in ona je bila v situaciji, ki ji je želela pobegniti ampak ni mogla. Skupaj morata ugotoviti katere rizike je vredno tvegati, preden izgubita vse.

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads)
AUTHOR (AVTOR)

BARBARA C. DOYLE grew up in a small town in Upstate New York, surrounded by a passion for writing, pizza, and cats. 
Her journey started at the young age of fourteen, and grew as she pursued a degree in English and Journalism throughout college. She believes that the written word is best used as a mode to escape into a different reality, thus the birth of her novels.
Her other passions include binge-watching Netflix, reading, and hanging out with her cat.

BARBARA C. DOYLE je odrasla v majhnem kraju v Upstate New York, obkrožena s strastjo do pisanja, pice in mačk.
Njeno potovanje se je začelo pri mladih štirinajstih letih in raslo naprej, ko je diplomirala iz angleščine in novinarstva. Verjame, da je napisana beseda najboljša možnost za pobeg v drugačno realnost, kar se opazi skozi njene romane.
Njene druge strasti so gledanje Netflixa, branje knjig in druženje z njenimi mačkami.

Connect with Barbara (Barbaro lahko spremljate na njenih spletnih straneh): 
FACEBOOK    INSTAGRAM    TWITTER    FACEBOOK GROUP    AMAZON    GOODREADSThe cover is so beautiful. Naslovnica je čudovita.
Enjoy reading, Knjigoljubka Maja

Ni komentarjev:

Objavite komentar