četrtek, 06. december 2018

Cover Reveal: THE KISS THIEF by L.J. SHEN


Title (Naslov): The Kiss Thief
Author (Avtor): L.J. Shen

Publishing date (Datum izida): January 9th, 2019 (9. januar 2019)

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads)


BLURB (OPIS)

They say your first kiss should be earned. 
Mine was stolen by a devil in a masquerade mask under the black Chicago sky. 
They say the vows you take on your wedding day are sacred. 
Mine were broken before we left church. 
They say your heart only beats for one man. 
Mine split and bled for two rivals who fought for it until the bitter end. 
I was promised to Angelo Bandini, the heir to one of the most powerful families in the Chicago Outfit. 
Then taken by Senator Wolfe Keaton, who held my father’s sins over his head to force me into marriage. 
They say that all great love stories have a happy ending. 
I, Francesca Rossi, found myself erasing and rewriting mine until the very last chapter. 
One kiss. 
Two men. 
Three lives. 
Entwined together. 
And somewhere between these two men, I had to find my forever.


Pravijo, da si je treba prvi poljub zaslužiti.
Meni ga je ukradel hudič z masko pod črnim Chicago-vim nebom.
Pravijo, da so poročne zaobljube svete.
Moje so bile zlomljene še preden sva zapustila cerkev.
Pravijo, da tvoje srce bije samo za enega moškega.
Moj je bil in krvavel za dva tekmeca, ki sta se borila do konca.
Obljubljena sem bila Angelu Bandiniju, dediču ene najbolj vplivnih družin v Chicago Outfit.
Potem me je vzel senator Wolfe Keaton, ki je preganjal mojega očeta, da me je prisilil v zakon.
Pravijo, da imajo velike ljubezni srečen konec.
Jaz, Francesca Rossi sem našla sebe med brisanjem in pisanjem zadnjega poglavja.
En poljub.
Dva moška.
Tri življenja.
Prepleteni skupaj.
Nekje med tema dvema moškima, sem našla moj za vedno.


AUTHOR (AVTOR)

L.J. SHEN is an International #1 best-selling author of Contemporary Romance and New Adult novels. She lives in Northern California with her husband, young son and chubby cat.
Before she’d settled down, L.J. (who thinks referring to herself in the third person is really silly, by the way) traveled the world, and collected friends from all across the globe. Friends who’d be happy to report that she is a rubbish companion, always forgets peoples’ birthdays and never sends Christmas cards.
She enjoys the simple things in life, like spending time with her family and friends, reading, HBO, Netflix and internet-stalking Stephen James. She reads between three to five books a week and firmly believes Crocs shoes and mullets should be outlawed.

L.J. SHEN je pisateljica sodobnih romanc in NA romanov, ki je prodajana po celem svetu. Živi v Severni Karolini s svojim možem, mladim sinom in mačko.
Preden je ustanovila L.J. (čeprav misli, da je pisanje v tretji osebi trapasto) je potovala po svetu in pridobivala prijatelje na vsaki lokaciji. Prijatelji z veseljem povedo, da je slaba spremljevalka, ki vedno pozabi prijateljeve rojstne dneve in nikoli ne pošilja božičnih voščilnic. 
Sama uživa v preprostih stvareh kot so preživljanje časa s svojo družino in prijatelji, branje, gledanje HBO in Netflix-a ter internetno zasledovanje Stephena Jamesa. Bere tri do pet knjig tedensko. Verjame, da bi morali čevlje Crocs in frizuro mullets prepovedati.

Connect with L.J. Shen (L.J. Shen lahko spremljate na njenih spletnih straneh): 
WEBSITE    FACEBOOK    TWITTER    PINTEREST    INSTAGRAM    BOOKBUB    GOODREADS    AMAZONHow beautiful is this cover? Kako lepa je ta naslovnica?
Enjoy, Knjigoljubka Maja

Ni komentarjev:

Objavite komentar