sreda, 28. marec 2018

Blog Tour: MISADVENTURES WITH MY ROOMMATE by ELIZABETH HAYLEY


Title (Naslov): Misadventures with my Roommate
Author (Avtor): Elizabeth Hayley
Genre (Kategorija): Romance (romantika)
Publication date (Datum izida): 27th March, 2018 (27. marec 2018)

ADD TO GOODREADS (s klikom na napis, lahko knjigo dodaš na svoj Goodreads)

#MisadventureswithmyRoommate

***MISADVENTURES ARE STANDALONE ROMANCE THAT CAN BE READ IN ANY ORDER***
(ZBIRKO MISADVENTURES SESTAVLJAJO SAMOSTOJNE KNJIGE, KI JIH NI POTREBNO BRATI PO VRSTI)

SYNOPSIS (OPIS)

Blake Monroe hasn’t had the easiest life, but she’s never been one to dwell on her misfortunes, preferring to see the world as a place where you get what you give.

Having had an especially troubling childhood, Blake’s aware she doesn’t exactly fit the definition of “normal.” Her lack of filter, dry sense of humor, and uncanny ability to read people make her rather unique—and difficult to live with. When her latest roommate has had enough of her antics, Blake decides living with a man might suit her better.

Gavin Gibson’s a dreamer whose artsy aspirations don’t meet the high expectations of his wealthy family. Cast off and cut off, Gavin needs a place to live. When he’s invited to share Blake’s quaint apartment, he cannot pass it up. With a knack for spotting the good in others, Gavin can see past Blake’s quirks—and neither of them can ignore their sexual chemistry.

As sparks fly, their genuine affection for each other grows, and Gavin begins to break down Blake’s defenses. But can Blake open up to reveal the damage she’s worked so hard to conceal?


Blake Monroe ni imela lahko življenje, ampak ona ni take vrste, da bi se s tem obremenjevala, raje gleda na življenje kot svet kjer dobiš tisto kar daješ.

Ker je Blake imela težko otroštvo, zase pravi, da ni normalna. Njen poseben smisel za humor in neverjetna sposobnost branja ljudi, jo dela edinstveno- in težko je živeti s tem. Ko je njena sostanovalka imela dovolj njenih norčij, se je Blake odločila živeti z moškim, ki bi ji bolj ustrezal.

Gavin Gibson je sanjač katerega umetniške navade nimajo visokih pričakovanj njegove družine. Zavržen in odrezan, Gavin potrebuje prostor za življenje. Ko ga je Blake povabila v svoje stanovanje, se ni mogel upreti osvajanju. S svojo spretnostjo opazovanja dobrot v ostalih ljudeh, si Gavin lahko ogleda preteklost njenih nenavadnosti. Noben od njiju ne more ignorirati njune seksualne privlačnosti.

Ko iskre letijo, njuna naklonjenost do drug drugega raste. Gavin začenja lomiti Blakenino obrambo. Ali se Blake lahko odpre in razkrije svojo škodo, ki jo je toliko časa prikrivala?

PURCHASE LINKS (KNJIGO LAHKO KUPITE TUKAJ)


B&N

Find all Misadventures series here (celotno zbirko najdete tukaj):
The Misadventures Series

AUTHOR (AVTOR)


ELIZABETH HAYLEY is actually "Elizabeth" and "Hayley," two friends who love reading romance novels to obsessive levels. This mutual love prompted them to put their English degrees to good use by penning their own. The product is Pieces of Perfect, their debut novel. They learned a ton about one another through the process, like how they clearly share a brain and have a persistent need to text each other constantly (much to their husbands' chagrin).

ELIZABETH HAYLEY sta v bistvu dve pisateljici "Elizabeth" in "Hayley". Dve prijateljici, ki radi bereta romantične romane. Ta medsebojna ljubezen ju je spodbudila, da svoje znanje dobro izkoristita in združita pisateljske sposobnosti. Njun produkt je Pieces of Perfect, njun roman. Med procesom sta ogromno izvedeli druga o drugi, tudi kako podobno delujejo njuni možgani in da imata konstantno potrebo po pisanju sporočil druga drugi (razočaranje njunih mož).

Connect with Elizabeth Hayley (Elizabeth Hayley lahko spremljate na njenih družbenih omrežjih): 
WEBSITE      FACEBOOK    INSTAGRAM


Happy reading, Knjigoljubka Maja

Ni komentarjev:

Objavite komentar